0478 632 119 info@bertfleuren.nl

NALATENSCHAPSCOACH

Nalatenschapscoach in Venray voor ondernemers,
ZZP-ers, organisaties, en particulieren

Een nalatenschapscoach is een persoon
die vanuit zijn expertise inzichtelijk kan make

wat de te volgen stappen zijn bij het regelen
en afwikkelen van een nalatenschap.

Ook kan hij begeleiden bij het inzichtelijk maken
van uw totale nalatenschap.

Vaak komt het er niet van: tijd nemen voor later en de dingen opschrijven die voor u belangrijk zijn en die uw dierbaren moeten weten. Praktische zaken als adressen van familie en vrienden, de bewaarplaats van belangrijke documenten en bijvoorbeeld reservesleutels. Maar ook financiële zaken, zoals gegevens ven wensen over uw vermogen en bank- en verzekeringszaken. En uw “laatste wensen” als u komt te overlijden.

Er kan een moment komen dat u door ziekte of ouderdom niet meer in staat bent om dit vast te leggen. Of dat u komt te overlijden en dat het er nooit van is gekomen om alles op papier te zetten. Met onze begeleiding kunt u het uw dierbaren en nabestaanden gemakkelijker maken. Zij weten dan wat er bij u leeft en wat uw wensen zijn. Daarbij kunnen de meest uiteenlopende zaken aan de orde komen. Denk daarbij bijvoorbeeld ook eens aan uw digitale leven. U bepaalt zelf welke informatie u vast wil leggen.

Graag wil ik u er op wijzen dat we het hier niet over een testament hebben. Wat u zelf vast legt heeft daarom geen juridische waarde. Ook hierin kunnen wij u begeleiden.

Wanneer iemand overlijdt, dan moet het leven geregeld worden.

Vaak wordt na het overlijden een familielid aangewezen om de taak als executeur van de nalatenschap op zich te nemen. Maar ondanks alle goede bedoelingen blijkt de afwikkeling van de erfenis lang niet altijd goed te gaan.

Meestal ontbreekt de benodigde kennis en wordt de complexheid van zaken rondom de nalatenschap onderkend. Ook kan het even duren voordat de executeur klaar is met zijn taak. Erfgenamen moeten dan wachten tot zij over de erfenis kunnen beschikken. Erfgenamen weten vaak niet wat er bij de afhandeling van een nalatenschap komt kijken.

De nalatenschapscoach
Door deze onwetendheid kan er onbegrip of wantrouwen ontstaan bij erfgenamen, zeker als de executeur zelf ook erfgenaam is. De nalatenschapscoach biedt hulp bij de afwikkeling van de nalatenschap en begeleidt de erfgenamen.

Wanneer u vóór uw overlijden, maar in ieder geval bij uw overlijden, de zaken rondom de afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld wilt hebben, dan kunt u bij de nalatenschapscoach terecht voor advies, ondersteuning, raadgeving, bemiddeling en begeleiding van praktische zaken.

Hebt u een vraag of heeft u hulp nodig bij een nalatenschap,
neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Nalatenschap en de nabestaanden
Wanneer iemand komt te overlijden, is er sprake van een nalatenschap. Een nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die door de erflater worden achtergelaten. Een nalatenschap wordt verdeeld onder erfgenamen.

Naast het verdriet dat er vaak is, komt er heel veel op de nabestaanden af. Voor erfgenamen is het dan lastig om bepaalde beslissingen te nemen en dat is heel begrijpelijk. Ook kunnen er belangrijke termijnen spelen waarmee rekening gehouden moet worden. De nalatenschapscoach ontzorgt, helpt bij de afhandeling van de nalatenschap en begeleidt nabestaanden bij eventuele conflictsituaties.

Hebt u een vraag of heeft u hulp nodig bij een nalatenschap,
neem dan gerust contact op via het contactformulier.

Nalatenschap en de erflater
De nalatenschapscoach biedt óók hulp bij het regelen van de zaken rondom de afwikkeling van een nalatenschap vóór het overlijden. Denk daarbij aan een adviserende rol in de vraag of iemand een testament nodig heeft, of dat het oude testament nog past bij de huidige wensen en situatie. Is er behoefte aan een levenstestament.

Daarnaast kan begeleiding geboden worden bij het opstellen van een persoonlijk nalatenschapsdossier, dat de afwikkeling van praktische zaken vereenvoudigd. Dit persoonlijke document zorgt, naast alle verantwoordelijkheden die een afwikkeling nalatenschap en verdeling met zich meebrengt, voor duidelijkheid. In dit document kunnen bijvoorbeeld gegevens vastgelegd worden van verzekeringen, abonnementen, persoonlijke wensen en dergelijke.

Met behulp van deze gegevens wordt het afwikkelen van praktische zaken een stuk makkelijker en wordt er veel tijd en geld bespaard. Dit geeft nabestaanden de ruimte voor andere zaken die ook belangrijk zijn. Om te voorkomen dat iemand na zijn dood online voortleeft, is het ook aan te bevelen om eens over de digitale nalatenschap na te denken.